Štitar selo i Babina Greda, ta dva sela kompanija cijela
 
 

 

                                                                                         Ivan Šarić-Baća rođen je 1946.godine u Štitaru u Slavoniji, gdje je završio osmogodišnju školu. Gimnaziju je pohađao u Županji. 1971.g. napušta Hrvatsku i odlazi u Njemačku, gdje od 1972. do 1976. godine studira teologiju. Od 1974. radi kod Njemačkog Karitasa kao socijalni radnik za naše gastarbajtere. Od 1982. do 1986. godine studira socijalni rad. Dodatak imenu "BAĆA" uzeo je od svog pokojnog oca, kojeg su svi u Štitaru tako zvali, a na kojeg je tako ponosan. Na ovim stranicama pokazujem neke njegove radove u kojima on iskazuje neizmjernu ljubav za rodnim krajem i gdje nama mlađim daje poučak o jednom vremenu, jednoj zemlji i jednim ljudima.


                              Ove stranice mu poklanja njegov susjed i istinski prijatelj
                                                                        Mata

                                                            


KONTAKT