VuPik Vukovar, Croatia

Sporting Bridge Club

Home Page VuPik

BRIDGE BASE STANDARD

Bazirno na Standard American sistemu

1NT 15-17, Stayman, Jacoby transfer za majore i 2♠  za minore (otvarač licitira 3♣). Ako je otvor kontriran konvencije ostaju a ako je overkoliran licitira se prirodno, bez transfera. Kontra na overkol 2♣ je Stayman. Odgovori nakon 1NT:

2   Stayman
  2  bez 4 majora
  2 4 herca, moguće 4 pika
  2 4 pika bez 4 herca
2   Jacoby transfer za
2   Jacoby transfer za  ♠
2   Jacoby transfer za minore - otvarač licitira 3 ♣
2 NT   Invite za 3 NT
3   Invite za 3NT (6+ karata)
3   Invite za 3NT (6+ karata)
3   Zainteresiran za slem (6+ karata)
3   Zainteresiran za slem (6+ karata)
3 NT   sign off
4  ♥   sign off
4   Gerber - pitanje aševa
4 NT   Invite, ako je otvarač maksimalan licitira 6 NT

2 NT-20 - 21 HCp,   Stayman, transferi i Gerber se koriste

3 NT 25 - 27 HCp,   Stayman i transferi

Minorski otvor min. 3 karte =odgovori: 2NT (13-15), 3NT (16-18)

Majorski otvor 5 karata = 2NT - Jacoby 2NT forsing, 4-karatna podrška,  3 u majoru - podrška i 10-12p,   3NT - 15-17 HCp

Jacoby 2NT   1♠/ - 2NT

3 nova boja singl ili šiken
4 nova boja druga 5-karatna boja
4 u boji otvora minimalan otvor, 12-13p
3 NT balans 14-15p
3 u boji otvora jak otvor 16+

2♣  23+ ili 9/9,5 štihova (u majoru 9 a u minoru 9,5).   Odgovor 2je waiting - čekanje, ostalo prirodno. Licit boje 5+ karata

Weak two - slabo 2 ♠ - podrška ili nova boja nije forsing. Odgovor 2NT je forsing, upit za opis lista.  Sa 8+ licitira se boja sa štoperom za NT, a sa slabim listom ponavlja boja otvora.

Kompetetivna licitaža:  Negativna  kontra (nije kaznena) do nivoa 2♠. (obično pokazuje druge dvije boje, bez podrške u boji otvora. Npr. 1-1♠-X pokazuje i vjerojatno ♣. 

Nakon protivničke inf. kontre (TO take out kontra): Rekontra 10+ poena, nova boja na 1. nivou je forsing ali licit na 2. nivou i skokovi nisu. Skok u boji otvora 8-10p.

Nakon kontre partnera na otvor i pas desnog protivnika: 0-9p miran licit, 10-12 skok, 13+ cue bid (licit protivničkog otvora)

Protiv 1NT - 2 ♣ (Landy) 4-4 ili bolje u majorima (12+p). Ostali overkoli prirodni.  2nakon 2♣ je prirodno, dobra boja slabi majori.

Michaels cue-bid, umjesto klasičnog cua 20+:  1♣/ - 2♣/ =5-5 u majorima, slaba ili jaka karta (pokazuje u rebidu), sa srednjom bolje overkolirati.  1 /♠ - 2♥♠ = drugi major i nepoznat minor (na 2NT odgovara drugog minora).

Neobični (unusualy) 2NT: slično kao i Michaels, na minore pokazuje majore i obratno. Isti uvjeti kao i za Michaels.

Standard Blackwood, .

MARKIRANJE: veća/manja: na atak partnera zainteresiran (u Hrv. obrnuto) a na atak protivnika pokazuje paran broj karata. SUITE PREFERENCE (zainteresiranost za boju): npr. ataku preuzima protivnik i adutira - škartamo se (kao u beli) iz boje u kojoj nemamo ništa i to većom kartom pokazujemo višu od preostale 2 boje (adut se ne računa).  Isto tako markiramo ako se nakon atake na stolu vidi singl u atakiranoj boji. Kada protivnici atakiraju uvijek prvo markiramo broj karata, malom neparan broj a većom paran broj karata u toj boji. Aduti se markiraju obratno - veća manja pokazuje neparan broj, najčešće tri. To je zato da nam partner može dati sječu nakon što npr. protivnici dva puta adutiraju. Bez ovoga signala ne bi bio znao imamo li još aduta ili ne.

Atakiranje 4. po veličini

ENGLESKI POJMOVI (za one koje ne govore engleski):

strong=jako, weak=slabo, NF=nije forsing, SF=poluforsing, invite=poziv, play=igra, respons=odgovor, bid=licit, biding=licitaža,  open(ing)=otvor, artificial bid=umjetni licit,  level=nivo, overcall=prelicit, pree(mptive)=baraž, opponent=protivnik, suite=boja, trump=adut, limit raise=maks. licit, jump=skok, lead=atak, good=dobro, well done=dobro odigrano,  must=morati, declarer=izvođač, shows=pokazuje, encourage=zainteresiranost, discourage=nezainteresiranost, count=broj, even=parno, odd=neparno, ruff=rezanje, ask=pitanje, holding=držanje, attitude/count=zainteresiranost/broj karata LHO/RHO=lijevi/desni protivnik, waiting=čekanje