Kod

 

Naziv kolegija

 BRIDŽ

Studijski program

Trgovina

X

Računovodstvo

 

Razina programa

Stručni studij

Ime nositelja kolegija

prof.dr.sc. Neven Elezović

Studijska godina

3.

Semestar

V.

Status kolegija

Obvezni studija

 

Obvezni smjera

 

Izborni smjera

X

ECTS koeficijent opterećenja studenta

4 ECTS

Broj sati po semestru

Predavanja

30

Seminari

 

Vježbe

15

Sadržaj kolegija (max. pola stranice teksta)

 

Bridž kao sport i društvena igra. Pravila igre. Pravila ponašanja. Mini bridž. Neometana licitacija. Intervencije. Licitacija u obrani i ometanje protivnika. Pravila odigravanja. Kombinacije u boji. Matematička osnova odigravanja. Prekid komunikacija. Logičko zaključivanje. Signali podrške, duljine i preferencije boje. Napredna licitacija. Optimiranje licitacijskog sistema prema količini informacija i vjerojatnostima razdioba. Moderne konvencije. Bridž u Hrvatskoj i svijetu. Bridž na internetu.

Ciljevi kolegija (opće i specifične kompetencije, znanja i vještine koje student stiče kolegijem)
                             

Ciljevi kolegija su višestruki:

1. Razvijanje intelektualnih sposobnosti.

Bridžu se priznaje izrazito veliki nivo logičke apstrakcije. Usvajanje takve igre nesumnjivo na jednostavan i ugodan način povećava opće intelektualne sposobnosti. Bridž također razvija sposobnosti kombinatorne analize i logičkog zaključivanja.

2. Razvijanje sposobnosti kompeticije

U svakoj bridž partiji svaki igrač mora donijeti velik broj odluka. Kriteriji donošenja mogu biti logika, vjerojatnosna analiza, psihološki razlozi. Koju god odluku donio, igrač je mora obrazložiti i braniti svoj odabir. Sve su to aspekti ponašanja koji se susreću u stvarnom životu u mnogo ozbiljnijim situacijama. Radi toga, bridž u dobroj mjeri razvija tzv. menadžerske sposobnosti.

3. Socijalni razlozi.

Razvijanje tolerancije. Bridž je igra koja se igra u parovima. Dobro razumijevanje s partnerom nužno je za uspješnu igru. Pri tom se, više nego u drugim športskim igrama, mora gajiti tolerancija za njegove postupke, jer samo zajednički uspjeh donosi rezultat.

Kontrolirano korištenje slobodnog vremena. Kontrola slobodnog vremena kod mlade populacije velik je problem cijeloga društva. Bridž pomaže da se mladi, provodeći svoje slobodno vrijeme u školi ili klubovima, socijaliziraju na bolji način.

Ravnopravnost spolova.  Bridž je šport s pozitivnom diskriminacijom žena, koje mogu sudjelovati u svojoj kategoriji, ali i u svim natjecanjima ravnopravno s muškarcima, jer ne postoji bridž natjecanja samo za muškarce. Broj žena koje igraju bridž je zaista velik, a jedan mladi damski par iz Zagreba najbolji je bridž par u Hrvatskoj (i prvi vrhu u europskoj konkurenciji).

4. Športski razlozi.

Bridž je natjecateljski šport, priznat od Međunarodnog Olimpijskog Odbora. Na Olimpijadi u Montrealu sudjelovao je kao pokazni šport. Neovisno o Olimpijskim igrama, svjetska i europska bridž federacija organizira redovito Europska prvenstva (svake godine), te svjetska prvenstva (svake druge godine) u svim kategorijama.

5. Usklađenost s Europom.

Proces uvođenja bridža u školski sustav u većini Europskih zemalja već je sproveden. U tom je smislu uloga hrvatskih školskih vlasti olakšana. U Francuskoj postoji Akademija za bridž, a bridž se redovito prakticira već u osnovnoj školi, ravnopravan disciplinama poput glazbenog i likovnog obrazovanja, športa ili glume. Bridž je u Poljskoj uveden eksperimentalno u neke osnovne škole kao redoviti školski predmet, a fakultativno u sve osnovne škole.

Na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu već treću godinu bridž se uspješno predaje kao izborni predmet. Naglasak u kolegiju daje se na teorijsko zasnivanje bridža, tako da je predmet koncipiran kao i većina drugih akademskih kolegija.

 

Obvezna literatura (navesti 2 recentna naslova)

 

1. Neven Elezović, "Naučite bridž za deset dana (i deset noći)", Element, Zagreb 2004.

2. William S. Root, Richard Pavlicek, "Modern bridge conventions", Three Rivers Press, New York 1995.

 

Izborna literatura (navesti max. 5 recentnih radova)

 

1. Edwin Kantar, "Modern bridge defense", Master Point Press, Toronto 1999

2. Hugh Kelsey, "Killing defence at bridge", Cassell, 3Rev Ed editionm 2001

3. Larry Cohen, "To bid or not to bid", New York, 2002

4. Hugh Kelsey, "Test Your Defensive Play", London, 1985

5. Terence Reese & Roger Trezel, "Block, Unblocking, and Safety Plays in Bridge", Boston 1993

 

Način polaganja ispita

Usmeni

 

Pismeni i usmeni

X

Kolokvij

X

Praćenje kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta

Studentska anketa vrednovanja profesora i prolaznosti na ispitu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

European

curriculum vitae

format

 

 

Osobni podaci

 

Ime i prezime

Neven Elezović

Adresa

stan: Menčetićeva 2, 10 000 Zagreb

posao: FER, Unska 3, 10 000 Zagreb

Telefon

stan:       01 6008767

mobitel:  091 7624831

posao:     01 6129900

Telefaks

6008799

Elektronička pošta, Web adresa

neven.elez©fer.hr

Državljanstvo

hrvatsko

Datum rođenja

10. veljače 1955.

Matični broj iz Upisnika znanstvenika

057573

 

 

Radno iskustvo

 

 

Datumi (od – do)

od 17.9.1977. do 26.11.1981./ od 26.11.1981. do 10.7.1986. / od 10.7.1986 do 28.02.1991

Ustanova zaposlenja

Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu

Naziv radnog mjesta

asistent  / viši asistent /  docent

Funkcija

-

Područje rada

- znanstveni rad u području Prirodne znanosti, polje Matematika;

- nastava iz grupe predmeta Primijenjena matematika za studente FERa

 

Datumi (od – do)

od 28.02.1991 do 7.11.1998 / od 7.11.1998 do 15.3.2004./ od 15.3.2004.

Ustanova zaposlenja

Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu

Naziv radnog mjesta

izvanredni profesor / redoviti profesor, prvi izbor / redoviti profesor u trajnom zvanju

Funkcija

-

Područje rada

- znanstveni rad u području Prirodne znanosti, polje Matematika;

- nastava iz grupe predmeta Primijenjena matematika za studente FERa

 

 

Školovanje

 

Datum

od 1.10.1973. do 28.01.1977./ od  01.10.1977. do 10.04.1981. / od 11.04.1981. do 15.5.1985.

Mjesto

Zagreb

Ustanova

Sveučilište u Zagrebu

Zvanje

dipl. inženjer matematike, smjer Praktična matematika / magistar prirodnih znanosti, polje matematike / doktor prirodnih znanosti, polje matematike

 

 

 

Usavršavanje

 

Godina

2000., 1996.

Mjesto

Zagreb

Ustanova

2nd and 1st Croatian Congress of Mathematics

Područje

Mathematical Analysis

 

 

 

 

 

 

Godina

1999.

Mjesto

Turin, Italy

Ustanova

Department of Mathematics, Turin University

Područje

Mathematical Analysis

 

 

Godina

1997., 1993, 1989., 1985.

Mjesto

Dubrovnik

Ustanova

Functional Analysis II - V, Postgraduate School and Conference

Područje

Mathematical Analysis

 

 

Godina

1991

Mjesto

Saint Etienne, Francuska

Ustanova

Mathematical Department

Područje

Mathematical Analysis

 

 

 

Osobne vještine i kompetencije

 

Materinji jezik

hrvatski

 

Strani jezici

 

Jezik

engleski  jezik                                                       francuski jezik

Govori

Govorna interakcija: C2 - napredna razina            Govorna interakcija: A2 - osnovna razina 

Govorna produkcija: C2 - napredna razina            Govorna produkcija: A2 - osnovna razina

Piše

C1 - napredna razina                                             A2 – osnovna razina

Čita

C2 - napredna razina                                             B1 - prosječna razina

 

 

 

Socijalne vještine i kompetencije

Timski rad: : suradnja s drugim znanstvenicima u realizaciji znanstvenih projekata, suradnja s drugim znanstvenicima u radu na zajedničkim publikacijama, suradnja s drugim sveučilišnim nastavnicima u organizaciji i realizaciji nastave, zajednički rad s koautorima u pisanju udžbenika, sudjelovanje u radu Državnog povjerenstva za matematička natjecanja.

Komunikacijske kompetencije: Tijekom svoje profesionalne karijere sveučilišnog nastavnika i kao član  Državnog povjerenstva za matematička natjecanja, razvio sam vještine komunikacije s ljudima različite dobi (učenici, studenti, odrasli), iz različitih obrazovnih i sociokulturalnih okruženja. Imam iskustvo petogodišnjeg rada na kvizu državne televizije.

 

Organizacijske vještine i kompetencije

Predstojnik Zavoda za primijenjenu matematiku tijekom 8 godina. Managing editor međunarodnog matematičkog časopisa “Mathematical inequalities & applications”, “Journal of Mathematical Inequalities”. Član Državnog povjerenstva za matematička natjecanja u Hrvatskoj od 1985., predsjednik povjerensytva od 2006. Glavni tajnik Hrvatskog Bridge Saveza u periodu od 2001 do 2005.

 

Tehničke vještine i kompetencije

Profesionalna uporaba različitih tekst procesora, grafičkih programa, tabličnih kalkulatora i matematičkih programa: (TeX, LaTeX, AutoCAD, Word, Photoshop, CorelDraw, Mathematica, Excel, Pascal).

 

Vozačka dozvola

da

 

Dodatni podaci

Znanstveni članci u časopisima:

N. Elezović,  Radonification problem for cylindrical measures on tensor products of Banach spaces, Publ. RIMS, Kyoto Univ, 22, 2 (1986), 329-344 

N. Elezović,  (p,r,s)-compact and (p,r,s)-nuclear operators defined on tensor products of Banach spaces, Analele. Univ. Timisoara 24, (1986), 18-33

N. Elezović,  On some classes of nuclear operators defined on tensor products of Banach spaces, Glasnik Matematički 21 (41) (1986), 363-379

N. Elezović,  On the minimal polynomial of a resolvent, Linear Algebra and its Applications, 86

               (1987), 1-9

N. Elezović,  Radonification theorem for F-cylindrical probabilities, Hokkaido Math. J.,  16 (1987),

               43-50

N. Elezović,  p-summing operators defined on tensor products of Banach spaces, Glasnik

               matematički, 24 (44) (1989), 327-338

N. Elezović,  p-nuclear operators and cylindrical measures on tensor products of Banach

               spaces, Lecture Notes in Mathematics, 1242 (1987), 418-432 

N. Elezović,  Cylindrical measures on tensor products of Banach spaces and random linear

               operators, Manuscripta Math., 60 (1988), 1-20

N. Elezović,  Product of random linear operators, Glasnik Matematički,  24 (44) (1989), 639-648

N. Elezović,  Trajectories of Banach space valued Wiener processes, VII. Conference on

               Applied Mathematics, Osijek 1989, 59-66

N. Elezović, A. Mikelić,  On the stochastic Cahn-Hilliard equation, Nonlinear Analysis, Theory,

                Methods & Applications, 16, 12 (1991), 1169-1200

N. Elezović,  A note on continued fractions of quadratic irrationals, Mathematical

                Communications, 2 (1997), 27-33

N. Elezović, C. Giordano, J. Pečarić, Convexity and q-Gamma function, Rend. Circ. Mat.

                Palermo,  48, 2  (1999), 285-298

N. Elezović, J. Pečarić,  Steffensen inequality and estimates of error in trapezoidal rule, Appl.

                Math. Letters, 11, 6 (1998), 63-69

V. Čuljak, N. Elezović,  A note on Steffensen's and Iyengar's inequality, Glasnik Mat.,  33 (53)

                2, (1998), 167-171

N. Elezović, J. Pečarić, On Alzer's inequality, J. Math. Anal. Appl., 223, 1 (1998), 366-369

N. Elezović, M. Matić, C. E. M. Pearce, J. Pečarić,  On two lemmas of Brown and Shepp having

                application to sum sets and fractals III, J. Austral. Math. Soc.  41 (2000), 329-337

V. Čuljak, N. Elezović, J. Pečarić,  On some integral and tail inequalities motivated by Kesava  

                Menon's theorem, J. Comput. Anal. Appl.,  3, 2 (2001), 109-121

N. Elezović, C. Giordano, J. Pečarić,  The best bounds in Gautschi's inequality, Math. Inequal.

                Appl.,  3 (2000), 239-252

N. Elezović, J. Pečarić,  Differential and integral f-means and applications to digamma function,

                Math. Inequal. Appl. 3 (2000), 189-196

N. Elezović, J. Pečarić,  A note on Schur-convex functions, Rocky Mountain Math. J.  30, 3

               (2000) 853-856

N. Elezović, J. Pečarić,  A counterpart to Jensen-Steffensen's inequality, Rad Hazu,  481, 14

               (2003), 25-28

R. Agarwal, N. Elezović, J. Pečarić, On some inequalities for beta and gamma functions via

               some classical inequalities, Journal of Inequalities and Applications, 2005:5 (2005),            593-613

N. Elezović, Lj. Marangunić, J. Pečarić, Unified treatment of complemented Shwarz and Gruss

               inequalities in inner product spaces, Mathematical inequalities & Applications, 8, 2

              (2005), 223-231

N. Elezović, V. Županović, D. Žubrinić, Box dimension of trajectories of some discrete dynamical  systems, Chaos, Solitons & Fractals, 34 (2007), 2; 244-252

N. Elezović, Lj. Marangunić, J. Pečarić, Unified treatment of complemented Schwartz and Gruss inequalities in inner product spaces, Math. Inequal. Appl., 8 (2005), 2; 223-231     

N. Elezović, Lj. Marangunić, J. Pečarić, Some improvements of Gruss type inequality          Journal of Mathematical Inequalities, 1 (2007), 3; 425-436           

N. Elezović, Ž. Tomovski, Riemann-Taylor Expansions and Fractional Derivatives, Panamerican mathematical journal, 18 (2008), 3; 15-29       

N. Elezović, Ž. Tomovski, Fractional derivative and formal power series, International Journal of Pure and Applied Mathematics, 44 (2008), 1; 1-7           

 

 

 

 

 

Dodatni podaci

Monografije, udžbenici i ostale knjige:

N. Elezović,  Odabrani zadaci elementarne matematike, Element, Zagreb, 1992.

N. Elezović, D. Petrizio,  Matematika III, zadaci s pismenih ispita, Element, Zagreb, 1993.

N. Elezović,  Matematička natjecanja 1, Element, Zagreb, 1993.

N. Elezović,  Zbirka zadataka iz teorije vjerojatnosti, Liber, Zagreb, 1982.

N. Elezović, Lj. Marangunić,  Stohastička matematika, zadaci s pismenih ispita, Element,

            Zagreb, 1993.

N. Elezović, Ž. Hanjš, S. Varošanec,  Matematička natjecanja 2, Element, Zagreb, 1994.

N. Elezović, P. Vranjković,  Periodičke funkcije, Element, Zagreb, 1995.

N. Elezović, Ž. Hanjš, S. Varošanec,  Matematička natjecanja 3, Element, Zagreb, 1995.

N. Elezović, D. Petrizio,  Funkcije kompleksne varijable - Zbirka zadataka, Element,

            Zagreb, 1995.

N. Elezović,  Teorija vjerojatnosti - Zbirka zadataka, Element, Zagreb, 1995.

N. Elezović,  Linearna algebra, Element, Zagreb 1995. 208 str.)

N. Elezović, A. Aglić,  Linearna algebra – Zbirka zadataka, Element, Zagreb, 1996. (200 str.)

N. Elezović,  Matematika 2 -  Udžbenik za II. razred gimnazije, Element, Zagreb, 1996. (260 str.)

N. Elezović,  Matematika 4 - Udžbenik za IV. razred gimnazije, Element, Zagreb, 1996. (332 str.)

N. Elezović, B. Dakić,  Matematika 4 – Zbirka zadataka za IV. razred gimnazije, Element,

            Zagreb, 1996. (230 str.)

N. Elezović, B. Dakić,  Matematika 2 – Udžbenik i zbirka zadataka za II. razred tehničkih škola,

            Element, Zagreb, 1998. (354 str.)

N. Elezović, B. Dakić,  Trigonometrija - Udžbenik i zbirka zadataka za III. razred prirodoslovnih

            gimnazija, Element, Zagreb, 1998. (226 str.)

N. Elezović, B. Dakić,  Analitička geometrija - Udžbenik i zbirka zadataka za III. razred

            prirodoslovnih gimnazija, Element, Zagreb, 1998. (322 str.)

N. Elezović,  Kompleksni brojevi, Zagreb, 2000. (180 str.)

N. Elezović, B. Dakić,  Matematika 3 – Udžbenik i zbirka zadataka za III. razred prirodoslovnih

            gimnazija, Element, Zagreb, 2000. (366 str.)

N. Elezović, B. Dakić,  Matematika 1 – Udžbenik i zbirka zadatakaza I. razred gimnazije,

            Element, Zagreb, 2001. (400 str.)

N. Elezović, B. Dakić,  Algebra 1 - Udžbenik i zbirka zadataka za I. razred prirodoslovnih

            gimnazija, Element, Zagreb, 2001. (290 str.)

N. Elezović, B. Dakić,  Geometrija 1 – Udžbenik i zbirka zadataka za I. razred prirodoslovnih

            gimnazija, Element, Zagreb, 2001. (176 str.)

N. Elezović, B. Dakić,  Matematika 4 - Udžbenik i zbirka zadataka za IV. razred gimnazija,

            Element, Zagreb, 2001. (359 str.)

N. Elezović, B. Dakić,  Matematika 4 - Udžbenik i zbirka zadataka za IV. razred tehničkih škola,

            Element, Zagreb, 2001. (396 str.)

N. Elezović, B. Dakić,  Matematika 1 – Udžbenik i zbirka zadataka za I. razred tehničkih škola,

            Element, Zagreb, 2003. (384 str.)

N. Elezović, B. Dakić,  Algebra 2 - Udžbenik i zbirka zadataka za II. razred prirodoslovnih

            gimnazija, Element, Zagreb, 2003. (241 str.)

N. Elezović, B. Dakić,  Geometrija 2 – Udžbenik i zbirka zadataka za II. razred prirodoslovnih

            gimnazija, Element, Zagreb, 2003. (200 str.)

N. Elezović, B. Dakić,  Brojevi, Kombinatorika, Vjerojatnost - Udžbenik i zbirka zadataka za IV.

            razred prirodoslovnih gimnazija, Element, Zagreb, 2003. (265 str.)

N. Elezović, B. Dakić,  Funkcije, Derivacije, Integrali - Udžbenik i zbirka zadataka za IV. razred

            prirodoslovnih gimnazija, Element, Zagreb, 2003. (233 str.)

N. Elezović, B. Dakić,  Priručnik za nastavnike 1 - uz udžbenik za za I. razred gimnazija i

            tehničkih škola, Element, Zagreb, 2003. (137 str.)

N. Elezović, B. Dakić,  Priručnik za nastavnike 2 - uz udžbenik za za II. razred gimnazija i

            tehničkih škola,  Element, Zagreb, 2003. (174 str.)

N. Elezović, B. Dakić,  Priručnik za nastavnike 4 - uz udžbenik za za IV. razred gimnazija i

            tehničkih škola, Element, Zagreb, 2003. (113 str.)

N. Elezović, Naučite bridž za 10 dana i 10 noći, Element, Zagreb, 2004. (228 str.)

N. Elezović, Matematički rebusi, Element, Zagreb, 2004 (146 str.)

N. Elezović, Matematička natjecanja i rad s darovitim učenicima, Element, Zagreb,

            2005 (164 str.)

N. Elezović, Fourierov red i Laplaceova transformacija, Element, Zagreb 2006

N. Elezović, Vjerojatnost i statistika – Diskretna vjerojatnost, Element, Zagreb 2007

N. Elezović, Vjerojatnost i statistika – Slučajne varijable, Element, Zagreb 2007

 

 

 

Dodatni podaci

Uredništvo u časopisima:

Glasnik Matematički, tehnički urednik od 1990 do 1998

Matematika i škola, urednik

Mathematical Inequalities and Applications, izvršni urednik

Journal of Mathematical Inequalities, izvršni urednik

PAN American Mathematical Journal, urednik

Operators and Matrices, tehnički urednik

 

Učešće u znanstvenim projektima:

 

1-01-250 Vjerojatnost i statistika (1991-1996), glavni istraživač: Prof.dr.sc. Nikola Sarapa

036040 Vjerojatnosne mjere na beskonačnodimenzionalnim prostorima i primjene (1996-2000),

              voditelj projekta

117014 Nejednakosti i primjene (2002-2005), glavni istraživač: Prof.dr.sc. Josip Pečarić  

036-1170889-1054 Ocjene suma, integrala i integralnih transformacija, voditelj projekta

 

 

Zaduženja:

 

Predstojnik Zavoda za primijenjenu matematiku, Fakulteta elektrotehnike i računarstva u razdobljima  1990.-1992., 1992.-1994., 1996.-1998. i 1998.-200

Član Matičnog povjerenstva za matematiku od 1995 do 2004.

Predsjednik Državnog povjerenstva za matematička natjecanja od 2006

Tajnik/član izvršnog odbora Hrvatskog bridž saveza od 2001.

 

Ostale aktivnosti:

 

Član Državnog povjerenstva za matematička natjecanja od 1982

Predavač na ljetnim školama mladih matematičara

Predavač na kongresima i seminarima za nastavnike matematike

 

 

 

 

 

Dodatni podaci

 

 

 

Privitci

 

 

 

 

 

 

Vlastoručni potpis