Od Bridž savez Srbije, Klub prijatelja bridža - Beograd dobio sam prijevod dopisa koji je njima dostavljen prije 10 godina:

 

"Na našu molbu, preko Jugoslavenske komisije za suradnju sa UNESCO, Bridž federacija Francuske dostavila nam je sljedeći prikaz aktivnosti i postignutih rezultata: 

 

B R I D Ž - Š K O L S K I  P R E D M E T

Učenje uz zabavu

 

BRIDŽ U ŠKOLI

 

Integriran u raspored školskih aktivnosti prema nastavnom programu, bridž se dokazao u sljedećem: razvija smisao za matematiku, pojačava koncentraciju i smiruje nemirne učenike. U tome su nastavnici jednodušni!
Evo već sedma godina kako je ovaj sport duha ušao u učionice. Na taj način za bridž je saznalo 30.000 učenika. Bridž u školi se proširio i u drugim zemljama, tako da se danas UNESCO zalaže da se bridž uvodi u školske ustanove. Revidirana je klasična nastava bridža. Predlaže se metoda upoznavanja s igrom koji ne traje više od 10 minuta, čime se omogućava da bude pristupačan svima.

 

PREDMET KAO I DRUGI

 

Od 1990 godine, bridž se nametnuo kao ravnopravna disciplina u obrazovnom sistemu.
Prema planu školskih aktivnosti na snazi od prošle godine, mnoge osnovne škole su bridž predvidjele za svoje učenike. Danas ima više od 30.000 učenika, u uzrastu od 8 do 18 godina, koji su bridž otkrili u okviru svojih školskih ustanova.

U osnovnoj školi

Reforma programa školskih aktivnosti na snazi ove godine integrirala je i bridž. Školski dan se dijeli na dva dijela: prvi je posvećen predmetima znanja, francuskom jeziku, matematici.. itd. Drugi dio je rezerviran za discipline osjećajnosti, među kojima su glazba, likovni odgoj, sport, gluma, bridž… Bridž je unesen u raspored školskog vremena za učenike, a nastavu izvode inicijatori koje je za nastavu bridža pripremila Francuska bridž federacija. Učenici uče zahvaljujući jednoj pojednostavljenoj metodi za početnike: MINIBRIDŽU, koji omogućava da se igra već poslije 10 minuta objašnjenja.

Jednodušnost nastavnika

Već 7 godina više od 30.000 učenika od prvog do završnog razreda prate redovito tečajeve bridža. Nastavnici koji su ostvarili ovaj eksperiment u svojim razredima jednodušni su: bridž je sport kompletnog duha. Bridž zahtjeva analizu, logiku, razmišljanje, donošenje odluke, samokontrolu, komunikativnost. On omogućuje odgojno-obrazovno napredovanje prema uzrastu učenika. Na kraju osnovne škole, bridž zahtjeva jednostavna, ali brojna naprezanja, računanje napamet, opservaciju, dedukciju.
Period u srednjoj školi, koji često predstavlja teškoću prelaska s konkretnog na apstraktno, je zasigurno period u kome bridž može donijeti najbolju dopunu u prelasku s posebnog na opće. U gimnaziji, bridž može  doprinijeti logici, vježbi brzine i uopćenom pogledu na probleme. Treba spomenuti i jedan broj, ne baš nevažnih matematičkih kategorija kao što je teorija vjerojatnoće. 

Bridž na maturi

Nastavnici priznaju odgojno-obrazovne vrijednosti bridža, zahtjevi za održavanje tečajeva stalno pristižu u Bridž Federaciju Francuske koja nastavlja da osposobljava "inicijatore", kvalificirana lica za vođenje tečajeva za uvođenje bridža u škole. Što se učenika tiče, bridž je prihvaćen. Sjedeći na zemlji, s blokom ili školskom torbom umjesto stola, djeca igraju bridž u dvorištu za vrijeme odmora. Pojam učenja uz zabavu privlačan je za svakoga. "Bridž kao izborni predmet na maturi" bio je naslov jednog nacionalnog tjednika. Zašto da ne? On je već priznat kao vrijednosna jedinica ( U.V. = unite de valeur) na univerzitetu u Francuskoj. 

 

EDUKATIVNI BRIDŽ NESKVIK

Omladinski delegati

Francuska Bridž Federacije je podijeljena na 29 regionalnih odbora: u svakom odboru jedan delegat odgovoran je za rad s omladinom:

animira što brojniju ekipu inicijatora; preuzima na sebe ostvarivanje kontakata s Akademijom, rektorima, šefovima ustanova, s direktorima škola i nastavnicima; regrutira i osposobljava nove inicijatore.

Inicijatori upoznaju djecu s bridžem.
Da bi netko mogao biti inicijator, potrebno je da je bridžista ili nastavnik koji radi u nacionalnom školskom sistemu, ili pak i jedno i drugo istovremeno!
Za profesionalnog pedagoga upoznavanje s bridžem, po metodi Univerziteta za bridž u Parizu, traje 1 tjedan (12 tema po 2,5 sata).
Da bi naučili pedagogiju igre, Francuska Bridž Federacija upućuje poznavatelje bridža na suradnju sa NESKVIKOM: decentralizirana i besplatna obuka od dva dana: pedagoška dokumentacija, igrački stolovi, rekviziti, igranje i dr.

Organizacija tečajeva bridža u školskoj sredini

Nastava bridža u školskoj sredini obavlja se na više načina:
U vrijeme nastave prema rasporedu:

-         sati bridža prema rasporedu u okviru nastavnog programa,

-         alternativno s drugim obrazovnim predmetima: glazbeni i likovni odgoj za osnovnu školu

-         u formi PAE (Projekt obrazovne akcije) koji je odobren od savjeta ustanove u srednjim školama.

U vrijeme van sati obuhvaćenih nastavnim programom: u društveno-obrazovnom centru (FSE) ili u općinskim ustanovama namijenjenim mladima za provođenje slobodnog vremena (srijeda poslije podne, subota prije podne, itd). Učestalost nastavnih sati varira ovisno od ustanove, ali statistika pokazuje da su minimum jedan sat tjedno u okviru nastavnog programa i redovitost sati garancija za dobre rezultate.

 

            MINIBRIDŽ

 

Minibridž je veoma jednostavna metoda za početak igranja bridža.
Ova metoda omogućava da se odmah igra samo poslije deset minuta objašnjenja, nasuprot klasičnim metodama. Metoda je djelo Francuske bridž federacije i danas je koriste svi nastavnici bridža. Zahvaljujući ovoj metodi, osnove bridža su trajne i buduća usvajanja licitacija i takmičarske vještine ostvarivat će se bez teškoća. 

 

OSVRT

 

S predstavom o bridžu kao igri koja se igra "uz čaj i kolačiće" je gotovo. Bridž je danas pravi sport duha, sa svojim klubovima, nastavnicima, takmičenjima i šampionima. Bridž je postao pristupačan svima: od 9 do 99 godine: 10 minuta uvođenja u bridž je od sada dovoljno da se igra prva bridž partija. Idealan je za djecu: uveden u školske institucije od prvog razreda srednje škole, predstavlja odličnu vježbu iz matematike. Razmišljanje, donošenje odluka, logika, između ostalih sposobnosti, su te koje bridž omogućava da se razvijaju igranjem i to sve na zabavan način! Bridž je sredstvo okupljanja bilo kod kuće ili u jednom od 1200 klubova pod pokroviteljstvom Francuske bridž federacije.

 

OSOBNA KARTA FRANCUSKOG BRIDŽA

 

Francuska bridž federacija osnovana je 1933. godine.

Sadržaj rada federacije: organiziranje, promocija i razvoj igre Bridž u svim vidovima.

Broj bridžista 2.500.000

Broj registriranih igrača 100.000

Broj nastavnika sa licencom 2.200

Promocija i razvoj : Univerzitet za bridž u Parizu

Posebne aktivnosti: školski bridž, edukacioni bridž "Neskvik", bridž u kaznenim institucijama, bridž u poslovnom svijetu."